Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Skelleftebränslen AB (org.nr: 556436-0773). Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person.

Information vi samlar in och sparar om dig

När du vill bli kund hos oss registrerar vi de kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om eventuell beställning.

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Kontonummer (Endast vid anmälan för Autogiro)

Vi registrerar personuppgifter om dig som kund i samband med kortansökan, beställning av vara eller köp i butik. Avsikten med registreringen är att vi ska kunna leverera en vara/tjänst samt fakturera dig som kund. Vi stödjer vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter på att vi har ett avtalsförhållande.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av personuppgiftsbiträden i syfte att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund. Exempelvis i affärssystem, kortsystem och orderläggning. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

Om du gett ditt samtycke kan vi också komma att kontakta dig med olika erbjudanden inom Skelleftebränslen AB. De uppgifter du lämnar till Skelleftebränslen AB kan komma att användas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål, som t ex nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick. Vi kan även komma att kontakta dig för olika erbjudanden inom Skoogs-koncernen (Skoogs Bränsle AB, KUST Hotell & Spa i Piteå AB, Restaurang Tage AB och Skoogs Fastigheter AB). Om du skulle ändra dig och inte vill ha utskick har Du givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part. Personuppgifterna kan utgöra underlag för Skelleftebränslen AB:s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandling av personuppgifter kan också ske av företag som vi samarbetar med, t.ex. avseende analys, distribution och i marknadsföringssyfte. Genom att du anger din e-postadress godkänner du dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

Var och hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/EES med majoriteten i Sverige.  Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det krävs för att anlita tredje part, men vi kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder. Uppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker.

  • Rätt till rättelse, du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att få tillbaka data, du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i våra system.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Mer information om dina rättigheter som registrerad finns på datainspektionens hemsida:
www.datainspektionen.se

Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Kontakt & Personuppgiftsansvarig

Om du vill får information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Skelleftebränslen AB kan du begära ett skriftligt registerutdrag på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Skelleftebränslen AB
Metallvägen 9
931 36 SKELLEFTEÅ

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras Skelleftebränslen AB:s webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

Har du synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter?

Kontakta oss gärna:
info@skelleftebranslen.krea.nu eller 0910-375 77

Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.